Stichting

Stichting Moeremans&Sons
Prinsengracht 770-4
1017 LE Amsterdam
RSIN: 853548560

Het bestuur van Stichting Moeremans&Sons bestaat uit:
– Jasminka Beganovic – voorzitter
– Dana Linssen – secretaris
– Maurice Dujardin – penningmeester
– Cis van Helmond – bestuurslid

Stichting Moeremans&Sons onderschrijft de principes en best practice bepalingen van de Code Cultural Governance en past de regels omtrent goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording toe. Het bestuur vervult zijn functie onbezoldigd.

Voor missie, doelstellingen en wilde danwel minder wilde plannen tot medio 2017 zie ons beleidsplan.

Advertisements